Κίνα χαλκός gleitlager κατασκευαστής

Κατασκευάζουμε • Απόθεμα • Κατεργασία

Ισχυρότερος. Από το Self-lubricating σχέδιο το https://viiplus.com δακτυλίων